מה היא תפילה?

על השאלה בכותרת התפלמסו דורות של חכמים בכל הזמנים. למרות שאנחנו שמים את הפוקוס שלנו על סידור התפילה היהודי, התפילה משמשת כאדן בסיסי ומרכזי בכל הדתות. אז מהי, בעצם, תפילה? האם זו, פשוט תחינה או בקשה מאלוהים? האם זו, מצווה שצריך לבצע כי ככה כתוב בהלכה? או שאולי בכלל מדובר במצב תודעתי של כל מאמין ברגע בו הוא מתחבר נפשית ורגשית עם אלוהיו? ובכן, ניתן לגרוס ש'התפילה' היא למעשה כל אחד ואחד מהמקרים שהזכרנו.

לבקש בכוונה מלאה

אין ספק שגם בסידור תפילה חלק ניכר מהטקסטים בהם נהוג להגות ולעיתים אפילו לדקלם במהלך התפילה בבית הכנסת נושאות אופי של תחינה ובקשה כלפי האל. באותה נשימה כמעט כל מה שאנחנו מתייחסים אליו בעגה העממית כ'תפילה' מחוץ לקונטקסט של כותלי בית הכנסת, נושא עמו תקווה להתגשמות מאוויים וזה בסדר. אך במובן הדתי רוחני תפילה זה יותר מזה ויש לא מעט טקסטים ונוסחי תפילות בסידור התפילה היהודי שהממד הזה אינו נוכח בהם.  ניתן למצוא תפילות רבות שהציר המרכזי בהן אינו תחינה או בקשה של המאמין כלפי הבורא, אלא להפך. התמה המרכזית של תפילות רבות בסידור התפילה הנה התחייבות ואפילו שבועה של המאמין כלפי האל. לכן, בשונה מהקונוטציה השגורה ניתן לראות בתפילה גם סוג של דיאלוג. שיח של האדם המאמין עם יוצרו. כמו שהזכרנו 'תפילה' היא 'מסגרת', על פי ההלכה יהודי מאמין צריך להתפלל 3 תפילות מרכזיות ביום (שחרית, מנחה ומעריב) שעדיף לבצע אותן בנוכחות מניין (בבית הכנסת או כל מקום התכנסות אחר). כך שהתפילה גם מגדירה את סדר היום ובונה עבור המאמין מסגרת, מסגרת שיש לה גם אספקט חברתי (הצורך במניין). התפילה היא הפיגום סביבו בנויה הקהילה הדתית ולכן ראוי לדפדף ומעת לעת להעמיק בסידור התפילה.

מגלים את ארון הספרים היהודי

סידור התפילות היהודי התגבש לאורך מאות שנים בהם העם היהודי היה בגלות והוא ליווה את מאורעות העם ושרד עמו את הפראות ואת אימי השואה. אנחנו מאמינים שכל יהודי צריך סידור תפילה בהישג יד. דווקא העובדה שמדובר בטקסט שכל יהודי משנן מידי יום, סידור התפילה הוא גם בבחינת ספר קנוני המשמש שער כניסה לעולם ההגות היהודית, על תועפות החכמה והיופי של תרבות ישראל. עיון בסידור התפילה הוא דרך נפלאה להתחיל ולגלות את צפונות ארון הספרים היהודי. דרך עיון במקורות שהשאירו חז"ל מימי המשנה, חכמי התלמוד, הגאונים והרבנים, כל יהודי גם יכול לספק לעצמו תשובה עמוקה הנוגעת לשאלה: מהי תפילה?