פוסט פרימיום ללקוחה בתחום הנדל"ן

אנחנו חיים בתקופה של אי-ודאות, של אי בהירות,

בתקופה שבה (כפי שנוכחנו בבוקר של ה-07.10.2023),

משנייה לשנייה,

ה כ ל עלול להשתנות…

אם ישנו דבר אחד בעולם שעשוי לסמל בעינינו ודאות, יציבות, קביעות,

זוהי ההחלטה על רכישת נכס נדל"ן.

אולם, בדומה לדברים אחרים,

בשל ה-07.10.2023 והמלחמה שבה אנחנו מצויים כעת,

נדמה כי, גם כאן,

הדברים לא ישובו (לפחות לא בתקופה הקרובה) להיות כפי שהיו בעבר.

האמנם?

באמצע חודש דצמבר 2023 פורסם מדד מחיר הדירות, שאמנם, עדיין אינו מבטא עדיין את השפעותיה של המלחמה על שוק הנדל"ן הישראלי, אולם ניתן ללמוד ממנו על מצבו של השוק טרם שפרצה. על פי מדד זה, חלו, בשבעה החודשים האחרונים ירידות של 1.9%  – ירידות שאינן נחשבות לזניחות, אולם בוודאי שאינן אותה "נפילה" גדולה שאותה חזו רוב המומחים.

על פי סקירת הלמ"ס, מחירי הדירות נמצאו במגמת ירידה, אולם קצב הירידה הואט מאד בארבעת החודשים שקדמו למלחמה. כך, שככלל, ניתן לומר כי המדובר בשוק מורכב שגילה התנהגות בלתי צפויה, עוד טרם תחילת המלחמה. התמתנות קצב הירידות יכול לחזק את החששות, שאם לא יינקטו צעדים ממשלתיים מתאימים במהלכה של המלחמה, המצב עלול להשתנות, וזאת, על אף היצע הדירות הגדול בו מצוי שוק זה כיום.

בשנה האחרונה, מחירן של הדירות החדשות (הדירות שלא נמכרו במסגרת היוזמות הממשלתיות נוסח "מחיר למשתכן" שמחירן אינו קשור למחירי השוק) ירדו בשיעור מרשים של 8.3%. אולם רובה המוחלט של ירידת המחירים התרחש עד לחודש אפריל 2023. מאז, המדדים אמנם מוסיפים להיות במגמת ירידה, אולם בשיעורים נמוכים ומתונים בהרבה יותר.

עניין נוסף שעלה מהסקירה הוא המחוזות הספציפיים שבהם נצפו ירידות המחירים. בפילוח השנתי על פי מחוזות נצפו ירידות המחירים במרכז (2.9%), בדרום (2.3%), בתל אביב (2.2%) ובצפון (0.1%). לעומת זאת, חלו עליות מחירים בירושלים (3.3%) ובחיפה (2.5%).

ישנה קורלציה גבוהה בין המחוזות שבהם ירדו המחירים לבין היצע הדירות בהם – בתל אביב קיים היצע של קרוב ל-19 אלף דירות חדשות שלא נמכרו, במרכז כ-16 אלף דירות חדשות שלא נמכרו ובדרום כ-9,700 דירות כאלה – נתונים היוצרים סך של כ-70% מהיצע הכולל של הדירות החדשות.

השאלה הטבעית המטרידה אותנו כיום היא מה עתיד לקרות בפריפריות הדרומית והצפונית בשל המצב. ניתן לראות סוג מסוים של תשובה בכמות העסקאות הנמוכה מהרגיל שהתבצעה בחודשיים האחרונים בישובים הממוקמים באזורים הסמוכים לגבולות ישראל.

כיצד עשוי הדבר להתבטא במחירי הדירות?

התשובה הפבלובית הראשונה שלנו היא, שנראה ירידות במחירי הדירות, לפחות בחודשים הקרובים. אולם כוונתה של הממשלה להשיב את הביטחון למתגוררים בישובים אלה עשויה להתוות מדיניות שיכולה להפוך את הקערה על פיה.

דבר אחד בטוח,

כיום, יותר מתמיד, לא כדאי להיכנס לעסקת נדל"ן מבלי להיות מלווה באיש מקצוע שמכיר את השטח ומסוגל לסייע לכם בקבלת ההחלטה הנכונה ביותר עבורכם!

Scroll to Top
דילוג לתוכן